Einfache Fusskette mit Obsidiane, Rutilquarz und Granat.

Einheitsgrösse

Fusskette Obsidian-Rutilquarz

CHF 32.00Preis